5μελή και 15μελή Μαθητικά Συμβούλια

Επειδή οι αρμοδιότητες των Μαθητικών Συμβουλίων ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ η διοργάνωση των εκδρομών (π.χ. πενθήμερη) και οι δημόσιες σχέσεις, καλό είναι να γνωρίζετε κάποια πράγματα για τα μαθητικά συμβούλια που καλείστε να εκλέξετε κάθε χρόνο.

Οι αρμοδιότητες και τα δικαιώματα των 5μελών και του 15μελούς του σχολείου καθορίζονται σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις Γ2/4094/23.9.86 Δ/γή ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Φ.Ε.Κ. 619 τ. Β΄) και Τροπ. Γ2/336/1991 (βλέπε παρακάτω σημείωση).

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

Σύμφωνα με τον νόμο οι εκλογές για το 5μελές γίνονται μέσα στον πρώτο μήνα των μαθημάτων, ενώ για το 15μελές μέσα στις πρώτες 45 μέρες των μαθημάτων και μετά τις εκλογές των 5μελών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. Επιλέγονται τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής από μαθητές που δεν θα είναι υποψήφιοι. Για το 5μελές ενός τμήματος είναι τρία τα μέλη της επιτροπής. Για το 15μελές είναι ένα μέλος από κάθε τμήμα του σχολείου.

 2. Η εφορευτική επιτροπή γράφει τα ονόματα όλων των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά σε τόσα φύλλα χαρτιού όσα και οι μαθητές που θα ψηφίσουν.

 3. Κάθε μαθητής σημειώνει μυστικά με μπλε μελάνι δίπλα από τους υποψήφιους που προτιμάει από 1 μέχρι 5 σταυρούς για το 5μελές και μέχρι 7 σταυρούς για το 15μελές.

 4. Η εφορευτική επιτροπή μετράει τους σταυρούς των υποψηφίων και ακυρώνει όσα ψηφοδέλτια έχουν περισσότερους σταυρούς από αυτούς που επιτρέπονται ή έχουν διακριτικά γνωρίσματα (μουτζούρες κ.λ.π.).

 5. Οι πέντε πρώτοι σε σταυρούς σε ένα τμήμα είναι τα μέλη του 5μελούς και οι επόμενοι τρεις τα αναπληρωματικά μέλη. Στο 15μελές είναι 5 τα αναπληρωματικά μέλη.

 6. Με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών του 5μελούς επιλέγεται ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας. Με την ίδια διαδικασία επιλέγεται το Προεδρείο του 15μελούς (ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας). (σ.σ. το 15μελές δεν έχει ταμία γιατί δεν κρατάει χρήματα - τα χρήματα που προέρχονται από εκδηλώσεις του 15μελούς μοιράζονται ισόποσα στους Ταμίες των τμημάτων)

 7. Η εφορευτική επιτροπή γράφει σε μια κόλλα χαρτί τα αποτελέσματα των εκλογών, τα υπογράφει και τα δίνει στον Διευθυντή.

ΜΗ ΣΩΣΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Οι μαθητές μπορούν να κάνουν έκτακτη γενική συνέλευση για να ανακαλέσουν το 5μελές του τμήματός τους ή το 15μελές του σχολείου και να εκλέξουν καινούριους εκπροσώπους. Αρκεί να το ζητήσουν τουλάχιστον οι μισοί μαθητές ενός τμήματος (για το 5μελές) ή τα 2/3 των μαθητών του σχολείου (για το 15μελές).

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 • Το 5μελές και το 15μελές συνεδριάζουν εκτός διδακτικών ωρών.

 • Κάθε τμήμα συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα σε τελευταία ώρα και ολόκληρο το σχολείο συνεδριάζει τακτικά τρεις φορές τον χρόνο τις τρεις τελευταίες ώρες μιας μέρας. Με τον Διευθυντή και τον Σύλλογο των Καθηγητών έρχεστε σε συννενόηση μόνο για το ποια ακριβώς μέρα θα γίνει η συνέλευση και όχι για το αν θα γίνει.

 • Έκτακτες γενικές συνελεύσεις μπορούν να γίνουν μόνο εκτός διδακτικών ωρών. Για να γίνει έκτακτη συνέλευση ενός τμήματος πρέπει να τη ζητήσουν το 5μελές ή τουλάχιστον οι μισοί μαθητές του τμήματος. Για να γίνει έκτακτη συνέλευση ολόκληρου του σχολείου πρέπει να το ζητήσουν το 15μελές ή τα 2/3 των μαθητών του σχολείου.

 • Στις συνελεύσεις των μαθητών του Λυκείου δεν επιτρέπεται να είναι παρών καθηγητής. Στο Γυμνάσιο είναι παρών ένας καθηγητής μόνο για να δώσει συμβουλές σε διαδικαστικά θέματα.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Το 5μελές και το 15μελές μεταφέρουν τα αιτήματα ή παράπονα των μαθητών ενός τμήματος ή του σχολείου αντίστοιχα στον Διευθυντή και τον Σύλλογο των Καθηγητών.

 • Το προεδρείο του 15μελούς συμμετέχει στις συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών όταν συζητιούνται πολιτιστικές, αθλητικές και γενικά μαθητικές δραστηριότητες (επισκέψεις, εκδρομές, διοργάνωση σχολικών γιορτών κ.ά.).

 • Όταν ο σύλλογος των καθηγητών συζητάει για την επιβολή ποινής σε έναν μαθητή, στην συζήτηση συμμετέχει με δικαίωμα λόγου το τριμελές προεδρείο του 15μελους, ο πρόεδρος του τμήματος του μαθητή και φυσικά ο μαθητής που έχει δικαίωμα απολογίας. Οι μαθητές αποχωρούν την ώρα της συζήτησης των καθηγητών για την τελική τους απόφαση.

 • Το 15μελές σε συνεργασία με τον σύλλογο των καθηγητών μπορεί να παρακολουθεί τις συνθήκες λειτουργίας του σχολικού κυλικείου (καθαριότητα, τρόπος εξυπηρέτησης κλπ.)

 • Τόσο το 15μελές όσο και τα 5μελή έχουν δικαίωμα να έχουν δικό τους πίνακα μαθητικών ανακοινώσεων που τοποθετείται σε κεντρικό χώρο του σχολείου. Ο Διευθυντής οφείλει να παραχωρήσει τον χώρο αυτό στους μαθητές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την Υ.Α. Γ2/336/1991 ουσιαστικά καθορίζεται ότι οι τακτικές συνελεύσεις των 5μελών και 15μελών Μαθητικών Συμβουλίων πραγματοποιούνται την τελευταία διδακτική ώρα για τα 5μελή σε κάθε τμήμα ή τάξη και τις τρεις τελευταίες διδακτικές ώρες για την τακτική συνέλευση του σχολείου (15μελές).

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ