Εγκύκλιος εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές για το ακαδ. έτος 2012-2013

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν από εδώ, την προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή και κατάταξη σπουδαστών - τριών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) για το ακαδημαϊκό έτος 2012 ? 2013.

Όσοι -ες επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις ΠΚΕ για μια ή περισσότερες Σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και αφετέρου να υποβάλουν απευθείας ή με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι 30 Μαρτίου 2012 (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής), μια πλήρη σειρά δικαιολογητικών που αναγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 του Παραρτήματος «ΣΤ» της εγκυκλίου, ΜΟΝΟ στη Σχολή πρώτης προτίμησής τους ή στη ΔΑΕ αν αυτή είναι Σχολή της Πολεμικής Αεροπορίας. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους ότι πρέπει να γίνει σωστή ανάγνωση της εγκυκλίου ώστε να συγκεντρώσουν και να αποστείλουν τα σωστά δικαιολογητικά που απαιτούνται. Επίσης οι ταχυδρομικές διευθύνσεις αλλά και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των Στρατιωτικών Σχολών και Διοικήσεων αλλά και των Γενικών Επιτελείων βρίσκονται στην παραπάνω εγκύκλιο.

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Στρατιωτικών Σχολών

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)

ΔΑΕ (Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως) για τις Σχολές της Πολεμικής Αεροπορίας - Σχολή Ικάρων (ΣΙ), Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ)

Στρατιωτική Σχολή Αξκών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

Σχολή Αξκών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)