Σχολικών Δραστηριοτήτων

Πρόκειται για καινοτόμες δράσεις που υλοποίησε ή υλοποιεί το Γενικό Λύκειο Ανατολής στις κατηγορίες Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικών, Πολιτιστικών και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ).

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ