Προγράμματα

Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με προγράμματα - δράσεις που υλοποίησε ή υλοποιεί το Γενικό Λύκειο Ανατολής. Τα προγράμματα αυτά αφορούν Περιβαλλοντικά, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ), Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικά αλλά και Ευρωπαϊκά και Πιλοτικά.