Διεύθυνση Σχολείου

Παπαγιάννη Βασιλική 2007 - έως σήμερα (Διευθύντρια)

Αλέξης Κωνσταντίνος 2012 - έως σήμερα (Υποδιευθυντής)

 

Διατελέσαντες Διευθυντές ΓΕ.Λ. Ανατολής

Τζαλαδήμας Χρήστος, 2002 - 2007

Ουλάσογλου Ιωσήφ, 2001 - 2002

Νικόλαος Στασινός, 1992 - 2001

Παπαδόπουλος Μιχάλης, 1990 - 1992

Φίτσιος Χρήστος, 1988 - 1990

Γεωργιάδης Κώστας, 1988 - 1988

Χάρος Μιχαήλ, 1987 - 1988

Οικονόμου Αναστασία, 1986 - 1987

Γεωργιάδης Κώστας, 1985 - 1986

Σκανδάλη Αικατερίνη, 1984 - 1985

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ