Υπεύθυνοι Τμημάτων

Οι υπεύθυνοι των τμημάτων για το σχολικό έτος 2013-2014 είναι οι εξής:

 

Τμήμα Καθηγητής
Α1 Αργύρης Ιωάννης
Α2 Νούτσου Ελένη
Α3 Αλεξίου Σοφία
Α4 Παπαπέτρου Παναγιώτης
Β1 Παπαδημητρίου Χρήστος
Β2 Τρίμπου Γεωργία
Β3 Πλατάνου Κατερίνα
Γ1 Κοσμάς Ιωάννης
Γ2 Ζιάκα Κασσιανή
Γ3 Ζάψας Σωτήριος