Εργαστήρια

Σχεδιαστήριο

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζιάκα Κασσιανή (ΠΕ12.02)

Χημείο

Υπεύθυνος καθηγητής: Καρανάσιος Ιωάννης (ΠΕ04.02)

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Υπεύθυνοι καθηγητές: Παπαδημητρίου Χρήστος (ΠΕ04.01), Γεωργάρα Ελισάβετ (ΠΕ04.01)

Εργαστήριο Η/Υ

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζιώγα Στυλιανή (ΠΕ19)