Ωράριο Λειτουργίας

Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου είναι από 08.15 έως 14.00 που τελειώνει η έβδομη διδακτική ώρα. Δείτε τον παρακάτω πίνακα όπου αναφέρονται αναλυτικά οι διδακτικές ώρες και τα διαλλείματα των μαθητών.

Ώρες Είσοδος Έξοδος
1 08.15 09.00
2 09.05 09.50
3 10.00 10.45
4 10.55 11.40
5 11.50 12.35
6 12.40 13.20
7 13.25 14.00