Ιστορικό

Από τη θεμελίωση του διδακτηρίου της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων στις 14-5-1977

Το ΓΕ.Λ. Ανατολής στεγάζεται στο κτίριο της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων που κτίσθηκε σε οικόπεδο που βρίσκεται στα Διοικητικά όρια της Κοινότητας, μέσα σε εγκεκριμένο από το 1979 σχέδιο πόλης και μάλιστα μέσα σε συγκεκριμένη χωροταξική γειτονιά (συνοικία). Το οικόπεδο στο οποίο κτίσθηκε ήταν Ποντιακός ανταλλάξιμος κλήρος που σημαίνει περιουσία όλων των προσφύγων κατοίκων της Ανατολής. Ο χαρακτηρισμός σαν σχολικός χώρος έγινε με κοινή απόφασή τους και μόνο το απαράμιλλο ποντιακό φιλότιμο και η αγαθή τους προαίρεση τους οδήγησαν να επιτρέψουν την υπαγωγή αυτών των εκτάσεων στο Υπουργείο Παιδείας. Το έτος 1974 λοιπόν η Σχολική Εφορία που αποτελούνταν από μόνιμους κατοίκους Ανατολής, ευσυνείδητα και για να βοηθήσουν έμπρακτα στην υλοποίηση της κατασκευής Ακαδημίας, παραχώρησε το οικόπεδο και μάλιστα χωρίς τον όρο που μόνιμα μπαίνει σε όλες τις περιπτώσεις παραχωρήσεων. Ότι δηλαδή "αν για οποιοδήποτε λόγο το ακίνητο παύσει να λειτουργεί με τη μορφή για την οποία παραχωρήθηκε επιστρέφει αυτοδίκαια σ' αυτόν που το παραχώρησε".

Από τη θεμελίωση του διδακτηρίου της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων στις 14-5-1977

Από το 1984, με την ίδρυση του Λυκείου Ανατολής, η Κοινότητα Ανατολής έδωσε αγώνα για την παραχώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων σε αυτό.

Η Παιδαγωγική Ακαδημία λειτούργησε έως και το 1985 στις εγκαταστάσεις. Το κτίριο της Ακαδημίας περιέρχεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τον Οκτώβριο του 1988, κατ' εφαρμογήν του Π.Δ. 320/1983 σύμφωνα με το οποίο προβλεπόταν η μεταβίβαση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Ακαδημιών στα αντίστοιχα Πανεπιστήμια.

Το Λύκειο Ανατολής εγκαταστάθηκε οριστικά στο κτίριο το σχ. έτος 1996-1997 κατόπιν παραχώρησης του ΟΣΚ σε αυτό και μέχρι το 2008 το κτίριο φιλοξενούσε το ΠΕΚ Ιωαννίνων και την ΑΣΠΑΙΤΕ. Τώρα προσωρινά φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις το 2ο Γυμνάσιο Ανατολής.