Το Σύστημα Ενημέρωσης Απουσιών αποτελεί ένα εργαλείο για την έγκυρη ενημέρωση των κηδεμόνων για την απουσία των φοιτώντων στο ΓΕ.Λ. Ανατολής.

Σημειώνεται ότι για την πρόσβαση στο Σύστημα απαιτείται ο Αριθμός Μητρώου Μαθητή (Α.Μ.Μ.) που θα πάρουν οι μαθητές από τη Γραμματεία του ΓΕ.Λ. Ανατολής και είναι ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ, το έτος γέννησης της/του μαθήτριας/μαθητή αλλά και το γένος της μητέρας.


Τελευταία ενημέρωση του συστήματος έγινε στις 21/11/2013.A.M.M:
Έτος Γέννησης:
Γένος Μητέρας: